தமிழ்

Jeremiah 10:10 in Tamil

எரேமியா 10:10
கர்த்தரோ மெய்யான தெய்வம்; அவர் ஜீவனுள்ள தேவன், நித்திய ராஜா; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும்; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள்.

Jeremiah 10:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

But the LORD is the true God, he is the living God, and an everlasting king: at his wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation.

American Standard Version (ASV)

But Jehovah is the true God; he is the living God, and an everlasting King: at his wrath the earth trembleth, and the nations are not able to abide his indignation.

Bible in Basic English (BBE)

But the Lord is the true God; he is the living God and an eternal king: when he is angry, the earth is shaking with fear, and the nations give way before his wrath.

Darby English Bible (DBY)

But Jehovah Elohim is truth; he is the living God, and the King of eternity. At his wrath the earth trembleth, and the nations cannot abide his indignation.

World English Bible (WEB)

But Yahweh is the true God; he is the living God, and an everlasting King: at his wrath the earth trembles, and the nations are not able to abide his indignation.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah `is’ a God of truth, He `is’ a living God, and a king age-during, From His wrath shake doth the earth, And nations endure not His indignation.

எரேமியா 10:10 in English

karththaro Meyyaana Theyvam; Avar Jeevanulla Thaevan, Niththiya Raajaa; Avarutaiya Kopaththinaal Poomi Athirum; Avarutaiya Ukkiraththai Jaathikal Sakikkamaattarkal.


Read Full Chapter : Jeremiah 10