தமிழ்

Psalm 145:13 in Tamil

சங்கீதம் 145:13
உம்முடைய ராஜ்யம் சதாகாலங்களிலுமுள்ள ராஜ்யம், உம்முடைய ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாகவுமுள்ளது.

Psalm 145:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.

American Standard Version (ASV)

Thy kingdom is an everlasting kingdom, And thy dominion `endureth’ throughout all generations.

Bible in Basic English (BBE)

Your kingdom is an eternal kingdom, and your rule is through all generations.

Darby English Bible (DBY)

Thy kingdom is a kingdom of all ages, and thy dominion is throughout all generations.

World English Bible (WEB)

Your kingdom is an everlasting kingdom. Your dominion endures throughout all generations.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thy kingdom `is’ a kingdom of all ages, And Thy dominion `is’ in all generations.

சங்கீதம் 145:13 in English

ummutaiya Raajyam Sathaakaalangalilumulla Raajyam, Ummutaiya Aalukai Thalaimurai Thalaimuraiyaakavumullathu.


Read Full Chapter : Psalm 145