தமிழ்

Daniel 4:3 in Tamil

தானியேல் 4:3
அவருடைய அடையாளங்கள் எவ்வளவு மகத்துவமும், அவருடைய அற்புதங்கள் எவ்வளவு வல்லமையுமாயிருக்கிறது; அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம்; அவருடைய ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும்.

Daniel 4:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

How great are his signs! and how mighty are his wonders! his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.

American Standard Version (ASV)

How great are his signs! and how mighty are his wonders! his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.

Bible in Basic English (BBE)

How great are his signs! and how full of power are his wonders! his kingdom is an eternal kingdom and his rule goes on from generation to generation.

Darby English Bible (DBY)

How great are his signs! and how mighty are his wonders! His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.

World English Bible (WEB)

How great are his signs! and how mighty are his wonders! his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.

Young’s Literal Translation (YLT)

His signs how great! and His wonders how mighty! His kingdom `is’ a kingdom age-during, and His rule `is’ with generation and generation.

தானியேல் 4:3 in English

avarutaiya Ataiyaalangal Evvalavu Makaththuvamum, Avarutaiya Arputhangal Evvalavu Vallamaiyumaayirukkirathu; Avarutaiya Raajyam Niththiya Raajyam; Avarutaiya Aalukai Thalaimurai Thalaimuraiyaaka Nirkum.


Read Full Chapter : Daniel 4