தமிழ்

Deuteronomy 4:34 in Tamil

உபாகமம் 4:34
அல்லது உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எகிப்திலே உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உங்களுக்குச் செய்தபடியெல்லாம் தேவன் அந்நிய ஜாதிகளின் நடுவிலிருந்து ஒரு ஜனத்தைச் சோதனைகளினாலும், அடையாளங்களினாலும், அற்புதங்களினாலும், யுத்தத்தினாலும், வல்லமையுள்ள கரத்தினாலும், ஓங்கிய புயத்தினாலும், மகா பயங்கரமான செயல்களினாலும், தமக்கென்று தெரிந்துகொள்ள வகைபண்ணினதுண்டோ என்று நீ விசாரித்துப்பார்.

Deuteronomy 4:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

Or hath God assayed to go and take him a nation from the midst of another nation, by temptations, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by a stretched out arm, and by great terrors, according to all that the LORD your God did for you in Egypt before your eyes?

American Standard Version (ASV)

Or hath God assayed to go and take him a nation from the midst of `another’ nation, by trials, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by an outstretched arm, and by great terrors, according to all that Jehovah your God did for you in Egypt before your eyes?

Bible in Basic English (BBE)

Has God ever before taken a nation for himself from out of another nation, by punishments and signs and wonders, by war and by a strong hand and a stretched-out arm and great acts of wonder and fear, as the Lord your God did for you in Egypt, before your very eyes?

Darby English Bible (DBY)

Or hath God essayed to come to take him a nation from the midst of a nation, by trials, by signs, and by wonders, and by war, and by a powerful hand, and by a stretched-out arm, and by great terrors, according to all that Jehovah your God did for you in Egypt before your eyes?

Webster’s Bible (WBT)

Or hath God essayed to go and take him a nation from the midst of another nation, by temptations, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by an out-stretched arm, and by great terrors, according to all that the LORD your God did for you in Egypt before your eyes?

World English Bible (WEB)

Or has God tried to go and take him a nation from the midst of [another] nation, by trials, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by an outstretched arm, and by great terrors, according to all that Yahweh your God did for you in Egypt before your eyes?

Young’s Literal Translation (YLT)

Or hath God tried to go in to take to Himself, a nation from the midst of a nation, by trials, by signs, and by wonders, and by war, and by a strong hand, and by a stretched-out arm, and by great terrors — according to all that Jehovah your God hath done to you, in Egypt, before your eyes?

உபாகமம் 4:34 in English

allathu Ungal Thaevanaakiya Karththar Ekipthilae Ungal Kannkalukku Munpaaka Ungalukkuch Seythapatiyellaam Thaevan Anniya Jaathikalin Naduvilirunthu Oru Janaththaich Sothanaikalinaalum, Ataiyaalangalinaalum, Arputhangalinaalum, Yuththaththinaalum, Vallamaiyulla Karaththinaalum, Ongiya Puyaththinaalum, Makaa Payangaramaana Seyalkalinaalum, Thamakkentu Therinthukolla Vakaipannnninathunntoo Entu Nee Visaariththuppaar.


Read Full Chapter : Deuteronomy 4