தமிழ்

Exodus 12:30 in Tamil

யாத்திராகமம் 12:30
அப்பொழுது பார்வோனும் அவனுடைய சகல ஊழியக்காரரும் எகிப்தியர் யாவரும் இராத்திரியிலே எழுந்திருந்தார்கள்; மகா கூக்குரல் எகிப்திலே உண்டாயிற்று; சாவில்லாத ஒரு வீடும் இருந்ததில்லை.

Exodus 12:30 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Pharaoh rose up in the night, he, and all his servants, and all the Egyptians; and there was a great cry in Egypt; for there was not a house where there was not one dead.

American Standard Version (ASV)

And Pharaoh rose up in the night, he, and all his servants, and all the Egyptians; and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one dead.

Bible in Basic English (BBE)

Then Pharaoh got up in the night, he and all his servants and all the Egyptians; and a great cry went up from Egypt; for there was not a house where someone was not dead.

Darby English Bible (DBY)

And Pharaoh rose up in the night, he, and all his bondmen, and all the Egyptians; and there was a great cry in Egypt; for there was not a house in which there was not one dead.

Webster’s Bible (WBT)

And Pharaoh rose in the night, he, and all his servants, and all the Egyptians; and there was a great cry in Egypt: for there was not a house where there was not one dead.

World English Bible (WEB)

Pharaoh rose up in the night, he, and all his servants, and all the Egyptians; and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one dead.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Pharaoh riseth by night, he and all his servants, and all the Egyptians, and there is a great cry in Egypt, for there is not a house where there is not `one’ dead,

யாத்திராகமம் 12:30 in English

appoluthu Paarvonum Avanutaiya Sakala Ooliyakkaararum Ekipthiyar Yaavarum Iraaththiriyilae Elunthirunthaarkal; Makaa Kookkural Ekipthilae Unndaayittu; Saavillaatha Oru Veedum Irunthathillai.


Read Full Chapter : Exodus 12