தமிழ்

James 2:13 in Tamil

யாக்கோபு 2:13
ஏனென்றால், இரக்கஞ்செய்யாதவனுக்கு இரக்கமில்லாத நியாயத்தீர்ப்புக் கிடைக்கும்; நியாயத்தீர்ப்புக்கு முன்பாக இரக்கம் மேன்மைபாராட்டும்.

James 2:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.

American Standard Version (ASV)

For judgment `is’ without mercy to him that hath showed no mercy: mercy glorieth against judgment.

Bible in Basic English (BBE)

For the man who has had no mercy will be judged without mercy, but mercy takes pride in overcoming judging.

Darby English Bible (DBY)

for judgment [will be] without mercy to him that has shewn no mercy. Mercy glories over judgment.

World English Bible (WEB)

For judgment is without mercy to him who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment.

Young’s Literal Translation (YLT)

for the judgment without kindness `is’ to him not having done kindness, and exult doth kindness over judgment.

யாக்கோபு 2:13 in English

aenental, Irakkanjaெyyaathavanukku Irakkamillaatha Niyaayaththeerppuk Kitaikkum; Niyaayaththeerppukku Munpaaka Irakkam Maenmaipaaraattum.


Read Full Chapter : James 2