தமிழ்

Matthew 25:41 in Tamil

மத்தேயு 25:41
அப்பொழுது, இடதுபக்கத்தில் நிற்கிறவர்களைப்பார்த்து அவர்: சபிக்கப்பட்டவர்களே, என்னைவிட்டு, பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்கினியிலே போங்கள்.

Matthew 25:41 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:

American Standard Version (ASV)

Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels:

Bible in Basic English (BBE)

Then will he say to those on the left, Go from me, you cursed ones, into the eternal fire which is ready for the Evil One and his angels:

Darby English Bible (DBY)

Then shall he say also to those on the left, Go from me, cursed, into eternal fire, prepared for the devil and his angels:

World English Bible (WEB)

Then he will say also to those on the left hand, ‘Depart from me, you cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels;

Young’s Literal Translation (YLT)

Then shall he say also to those on the left hand, Go ye from me, the cursed, to the fire, the age-during, that hath been prepared for the Devil and his messengers;

மத்தேயு 25:41 in English

appoluthu, Idathupakkaththil Nirkiravarkalaippaarththu Avar: Sapikkappattavarkalae, Ennaivittu, Pisaasukkaakavum Avan Thootharkalukkaakavum Aayaththampannnappattirukkira Niththiya Akkiniyilae Pongal.


Read Full Chapter : Matthew 25