தமிழ்

2 Thessalonians 1:9 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:9
அந்நாளிலே தம்முடைய பரிசுத்தவான்களில் மகிமைப்படத்தக்கவராயும், நீங்கள் எங்களுடைய சாட்சியை விசுவாசித்தபடியினாலே உங்களிடத்திலும், விசுவாசிக்கிறவர்களெல்லாரிடத்திலும் ஆச்சரியப்படத்தக்கவராயும், அவர் வரும்போது,

2 Thessalonians 1:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;

American Standard Version (ASV)

who shall suffer punishment, `even’ eternal destruction from the face of the Lord and from the glory of his might,

Bible in Basic English (BBE)

Whose reward will be eternal destruction from the face of the Lord and from the glory of his strength,

Darby English Bible (DBY)

who shall pay the penalty [of] everlasting destruction from [the] presence of the Lord, and from the glory of his might,

World English Bible (WEB)

who will pay the penalty: eternal destruction from the face of the Lord and from the glory of his might,

Young’s Literal Translation (YLT)

who shall suffer justice — destruction age-during — from the face of the Lord, and from the glory of his strength,

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:9 in English

annaalilae Thammutaiya Parisuththavaankalil Makimaippadaththakkavaraayum, Neengal Engalutaiya Saatchiyai Visuvaasiththapatiyinaalae Ungalidaththilum, Visuvaasikkiravarkalellaaridaththilum Aachchariyappadaththakkavaraayum, Avar Varumpothu,


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 1