தமிழ்

Isaiah 2:10 in Tamil

ஏசாயா 2:10
கர்த்தரின் பயங்கரத்துக்கும், அவருடைய மகிமைப்பிரதாபத்திற்கும் விலகி, நீ கன்மலையில் ஒதுங்கி, மண்ணில் ஒளித்துக்கொள்.


ஏசாயா 2:10 in English

karththarin Payangaraththukkum, Avarutaiya Makimaippirathaapaththirkum Vilaki, Nee Kanmalaiyil Othungi, Mannnnil Oliththukkol.


Read Full Chapter : Isaiah 2