தமிழ்

Isaiah 2:11 in Tamil

ஏசாயா 2:11
நரரின் மேட்டிமையான கண்கள் தாழ்த்தப்படும், மனுஷரின் வீறாப்பும் தணியும்; கர்த்தர் ஒருவரே அந்நாளில் உயர்ந்திருப்பார்.

Isaiah 2:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the LORD alone shall be exalted in that day.

American Standard Version (ASV)

The lofty looks of man shall be brought low, and the haughtiness of men shall be bowed down, and Jehovah alone shall be exalted in that day.

Bible in Basic English (BBE)

The high looks of man will be put to shame, and the pride of men will be made low, and only the Lord will be lifted up in that day.

Darby English Bible (DBY)

The lofty eyes of man shall be brought low, and the haughtiness of men shall be bowed down, and Jehovah alone shall be exalted in that day.

World English Bible (WEB)

The lofty looks of man will be brought low, The haughtiness of men will be bowed down, And Yahweh alone will be exalted in that day.

Young’s Literal Translation (YLT)

The haughty eyes of man have been humbled, And bowed down hath been the loftiness of men, And set on high hath Jehovah alone been in that day.

ஏசாயா 2:11 in English

nararin Maettimaiyaana Kannkal Thaalththappadum, Manusharin Veeraappum Thanniyum; Karththar Oruvarae Annaalil Uyarnthiruppaar.


Read Full Chapter : Isaiah 2