தமிழ்

Ezekiel 39:11 in Tamil

எசேக்கியேல் 39:11
அந்நாளில் இஸ்ரவேல் தேசத்திலே சமுத்திரத்துக்குக் கிழக்கே பிரயாணக்காரரின் பள்ளத்தாக்கைப் புதைக்கிற ஸ்தானமாக கோகுக்குக் கொடுப்பேன்; அது வழிப்போக்கர் மூக்கைப் பொத்திக்கொண்டுபோகப்பண்ணும்; அங்கே கோகையும் அவனுடைய எல்லாச் சேனையையும் புதைத்து, அதை ஆமோன்கோகின் பள்ளத்தாக்கு என்பார்கள்.

Ezekiel 39:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall come to pass in that day, that I will give unto Gog a place there of graves in Israel, the valley of the passengers on the east of the sea: and it shall stop the noses of the passengers: and there shall they bury Gog and all his multitude: and they shall call it The valley of Hamongog.

American Standard Version (ASV)

And it shall come to pass in that day, that I will give unto Gog a place for burial in Israel, the valley of them that pass through on the east of the sea; and it shall stop them that pass through: and there shall they bury Gog and all his multitude; and they shall call it The valley of Hamon-gog.

Bible in Basic English (BBE)

And it will come about in those days, that I will give to Gog a last resting-place there in Israel, in the valley of Abarim on the east of the sea: and those who go through will be stopped: and there Gog and all his people will be put to rest, and the place will be named, The valley of Hamon-gog.

Darby English Bible (DBY)

And it shall come to pass in that day, [that] I will give unto Gog a place there for burial in Israel, the valley of the passers-by to the east of the sea; and it shall stop [the way] of the passers-by; and there shall they bury Gog and all the multitude; and they shall call it, Valley of Hamon-Gog.

World English Bible (WEB)

It shall happen in that day, that I will give to Gog a place for burial in Israel, the valley of those who pass through on the east of the sea; and it shall stop those who pass through: and there shall they bury Gog and all his multitude; and they shall call it The valley of Hamon Gog.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it hath come to pass, in that day, I give to Gog a place there — a grave in Israel, the valley of those passing by, east of the sea, and it is stopping those passing by, and they have buried there Gog, and all his multitude, and have cried, O valley of the multitude of Gog!

எசேக்கியேல் 39:11 in English

annaalil Isravael Thaesaththilae Samuththiraththukkuk Kilakkae Pirayaanakkaararin Pallaththaakkaip Puthaikkira Sthaanamaaka Kokukkuk Koduppaen; Athu Valippokkar Mookkaip Poththikkonndupokappannnum; Angae Kokaiyum Avanutaiya Ellaach Senaiyaiyum Puthaiththu, Athai Aamonkokin Pallaththaakku Enpaarkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 39