தமிழ்

John 6:1 in Tamil

யோவான் 6:1
இவைகளுக்குப்பின்பு இயேசு திபேரியாக்கடல் என்னப்பட்ட கலிலேயாக் கடலின் அக்கரைக்குப் போனார்.

John 6:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.

American Standard Version (ASV)

After these things Jesus went away to the other side of the sea of Galilee, which is `the sea’ of Tiberias.

Bible in Basic English (BBE)

After these things Jesus went away to the other side of the sea of Galilee–that is, the sea of Tiberias.

Darby English Bible (DBY)

After these things Jesus went away beyond the sea of Galilee, [or] of Tiberias,

World English Bible (WEB)

After these things, Jesus went away to the other side of the sea of Galilee, which is also called the Sea of Tiberias.

Young’s Literal Translation (YLT)

After these things Jesus went away beyond the sea of Galilee (of Tiberias),

யோவான் 6:1 in English

ivaikalukkuppinpu Yesu Thipaeriyaakkadal Ennappatta Kalilaeyaak Kadalin Akkaraikkup Ponaar.


Read Full Chapter : John 6