தமிழ்

John 6:2 in Tamil

யோவான் 6:2
அவர் வியாதிக்காரரிடத்தில் செய்த அற்புதங்களைத் திரளான ஜனங்கள் கண்டபடியால் அவருக்குப் பின்சென்றார்கள்.

John 6:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.

American Standard Version (ASV)

And a great multitude followed him, because they beheld the signs which he did on them that were sick.

Bible in Basic English (BBE)

And a great number of people went after him because they saw the signs which he did on those who were ill.

Darby English Bible (DBY)

and a great crowd followed him, because they saw the signs which he wrought upon the sick.

World English Bible (WEB)

A great multitude followed him, because they saw his signs which he did on those who were sick.

Young’s Literal Translation (YLT)

and there was following him a great multitude, because they were seeing his signs that he was doing on the ailing;

யோவான் 6:2 in English

avar Viyaathikkaararidaththil Seytha Arputhangalaith Thiralaana Janangal Kanndapatiyaal Avarukkup Pinsentarkal.


Read Full Chapter : John 6