தமிழ்

John 6:62 in Tamil

யோவான் 6:62
மனுஷகுமாரன் தாம் முன்னிருந்த இடத்திற்கு ஏறிப்போகிறதை நீங்கள் காண்பீர்களானால் எப்படியிருக்கும்?

John 6:62 in Other Translations

King James Version (KJV)

What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?

American Standard Version (ASV)

`What’ then if ye should behold the Son of man ascending where he was before?

Bible in Basic English (BBE)

What then will you say if you see the Son of man going up to where he was before?

Darby English Bible (DBY)

If then ye see the Son of man ascending up where he was before?

World English Bible (WEB)

Then what if you would see the Son of Man ascending to where he was before?

Young’s Literal Translation (YLT)

if then ye may behold the Son of Man going up where he was before?

யோவான் 6:62 in English

manushakumaaran Thaam Munniruntha Idaththirku Aerippokirathai Neengal Kaannpeerkalaanaal Eppatiyirukkum?


Read Full Chapter : John 6