தமிழ்

John 6:11 in Tamil

யோவான் 6:11
இயேசு அந்த அப்பங்களை எடுத்து, ஸ்தோத்திரம்பண்ணி, சீஷர்களிடத்தில் கொடுத்தார்; சீஷர்கள் பந்தியிருந்தவர்களுக்குக் கொடுத்தார்கள்; அப்படியே மீன்களையும் அவர் எடுத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் கொடுத்தார்.

John 6:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would.

American Standard Version (ASV)

Jesus therefore took the loaves; and having given thanks, he distributed to them that were set down; likewise also of the fishes as much as they would.

Bible in Basic English (BBE)

Then Jesus took the cakes and having given praise to God, he gave them to the people who were seated, and the fishes in the same way, as much as they had need of.

Darby English Bible (DBY)

And Jesus took the loaves, and having given thanks, distributed [them] to those that were set down; and in like manner of the small fishes as much as they would.

World English Bible (WEB)

Jesus took the loaves; and having given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to those who were sitting down; likewise also of the fish as much as they desired.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Jesus took the loaves, and having given thanks he distributed to the disciples, and the disciples to those reclining, in like manner, also of the little fishes as much as they wished.

யோவான் 6:11 in English

Yesu Antha Appangalai Eduththu, Sthoththirampannnni, Seesharkalidaththil Koduththaar; Seesharkal Panthiyirunthavarkalukkuk Koduththaarkal; Appatiyae Meenkalaiyum Avar Eduththu Avarkalukku Vaenntiya Mattum Koduththaar.


Read Full Chapter : John 6