தமிழ்

1 Corinthians 10:31 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 10:31
ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள்.

1 Corinthians 10:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.

American Standard Version (ASV)

Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.

Bible in Basic English (BBE)

So then, if it is a question of food or drink, or any other thing, whatever you do, do all to the glory of God.

Darby English Bible (DBY)

Whether therefore ye eat, or drink, or whatever ye do, do all things to God’s glory.

World English Bible (WEB)

Whether therefore you eat, or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

Whether, then, ye eat, or drink, or do anything, do all to the glory of God;

1 கொரிந்தியர் 10:31 in English

aakaiyaal Neengal Pusiththaalum, Kutiththaalum, Ethaich Seythaalum, Ellaavattaைyum Thaevanutaiya Makimaikkentu Seyyungal.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 10