தமிழ்

John 6:29 in Tamil

யோவான் 6:29
இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கேற்ற கிரியையாயிருக்கிறது என்றார்.


யோவான் 6:29 in English

Yesu Avarkalukkup Pirathiyuththaramaaka: Avar Anuppinavarai Neengal Visuvaasippathae Thaevanukkaetta Kiriyaiyaayirukkirathu Entar.


Read Full Chapter : John 6