தமிழ்

Acts 22:14 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 22:14
அப்பொழுது அவன்: நம்முடைய முன்னோர்களின் தேவனுடைய திருவுளத்தை நீ அறியவும், நீதிபரரைத் தரிசிக்கவும், அவருடைய திருவாய்மொழியைக்கேட்கவும், அவர் உன்னை முன்னமே தெரிந்துகொண்டார்.

Acts 22:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said, The God of our fathers hath chosen thee, that thou shouldest know his will, and see that Just One, and shouldest hear the voice of his mouth.

American Standard Version (ASV)

And he said, The God of our fathers hath appointed thee to know his will, and to see the Righteous One, and to hear a voice from his mouth.

Bible in Basic English (BBE)

And he said, You have been marked out by the God of our fathers to have knowledge of his purpose, and to see the Upright One and to give ear to the words of his mouth.

Darby English Bible (DBY)

And he said, The God of our fathers has chosen thee beforehand to know his will, and to see the just one, and to hear a voice out of his mouth;

World English Bible (WEB)

He said, ‘The God of our fathers has appointed you to know his will, and to see the Righteous One, and to hear a voice from his mouth.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he said, The God of our fathers did choose thee beforehand to know His will, and to see the Righteous One, and to hear a voice out of his mouth,

அப்போஸ்தலர் 22:14 in English

appoluthu Avan: Nammutaiya Munnorkalin Thaevanutaiya Thiruvulaththai Nee Ariyavum, Neethipararaith Tharisikkavum, Avarutaiya Thiruvaaymoliyaikkaetkavum, Avar Unnai Munnamae Therinthukonndaar.


Read Full Chapter : Acts 22