தமிழ்

Acts 5:30 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:30
நீங்கள் மரத்திலே தூக்கிக் கொலைசெய்த இயேசுவை நம்முடைய பிதாக்களின் தேவன் எழுப்பி,


அப்போஸ்தலர் 5:30 in English

neengal Maraththilae Thookkik Kolaiseytha Yesuvai Nammutaiya Pithaakkalin Thaevan Eluppi,


Read Full Chapter : Acts 5