தமிழ்

1 Chronicles 29:18 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:18
ஆபிரகாம் ஈசாக்கு இஸ்ரவேல் என்னும் எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உமது ஜனத்தின் இருதயத்தில் உண்டான இந்தச் சிந்தையையும் நினைவையும் என்றைக்கும் காத்து, அவர்கள் இருதயத்தை உமக்கு நேராக்கியருளும்.

1 Chronicles 29:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

O LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee:

American Standard Version (ASV)

O Jehovah, the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee;

Bible in Basic English (BBE)

O Lord, the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever in the deepest thoughts of your people, and let their hearts be fixed and true to you;

Darby English Bible (DBY)

Jehovah, God of Abraham, of Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and direct their hearts to thee!

Webster’s Bible (WBT)

O LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart to thee:

World English Bible (WEB)

Yahweh, the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of your people, and prepare their heart to you;

Young’s Literal Translation (YLT)

`O Jehovah, God of Abraham, Isaac, and Israel, our fathers, keep this to the age for the imagination of the thoughts of the heart of Thy people, and prepare their heart unto Thee;

1 நாளாகமம் 29:18 in English

aapirakaam Eesaakku Isravael Ennum Engal Pithaakkalin Thaevanaakiya Karththaavae, Umathu Janaththin Iruthayaththil Unndaana Inthach Sinthaiyaiyum Ninaivaiyum Entaikkum Kaaththu, Avarkal Iruthayaththai Umakku Naeraakkiyarulum.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29