தமிழ்

Acts 5:3 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:3
பேதுரு அவனை நோக்கி: அனனியாவே நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்துவைத்து, பரிசுத்த ஆவியினிடத்தில் பொய்சொல்லும்படி, சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினதென்ன

Acts 5:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?

American Standard Version (ASV)

But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thy heart to lie to the Holy Spirit, and to keep back `part’ of the price of the land?

Bible in Basic English (BBE)

But Peter said, Ananias, why has the Evil One put it into your heart to be false to the Holy Spirit, and to keep back part of the price of the land?

Darby English Bible (DBY)

But Peter said, Ananias, why has Satan filled thy heart that thou shouldest lie to the Holy Spirit, and put aside for thyself a part of the price of the estate?

World English Bible (WEB)

But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, and to keep back part of the price of the land?

Young’s Literal Translation (YLT)

And Peter said, `Ananias, wherefore did the Adversary fill thy heart, for thee to lie to the Holy Spirit, and to keep back of the price of the place?

அப்போஸ்தலர் 5:3 in English

paethuru Avanai Nnokki: Ananiyaavae Nilaththin Kirayaththil Oru Pangai Vanjiththuvaiththu, Parisuththa Aaviyinidaththil Poysollumpati, Saaththaan Un Iruthayaththai Nirappinathenna


Read Full Chapter : Acts 5