தமிழ்

Acts 5:9 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:9
பேதுரு அவளை நோக்கி: கர்த்தருடைய ஆவியைச் சோதிக்கிறதற்கு நீங்கள் ஒருமனப்பட்டதென்ன? இதோ, உன் புருஷனை அடக்கம்பண்ணினவர்களுடைய கால்கள் வாசற்படியிலே வந்திருக்கிறது, உன்னையும் வெளியே கொண்டுபோவார்கள் என்றான்.

Acts 5:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.

American Standard Version (ASV)

But Peter `said’ unto her, How is it that ye have agreed together to try the Spirit of the Lord? behold, the feet of them that have buried thy husband are at the door, and they shall carry thee out.

Bible in Basic English (BBE)

But Peter said to her, Why have you made an agreement together to be false to the Spirit of the Lord? See, the feet of the young men who have put the body of your husband in the earth, are at the door, and they will take you out.

Darby English Bible (DBY)

And Peter said to her, Why [is it] that ye have agreed together to tempt the Spirit of [the] Lord? Lo, the feet of those that have buried thy husband [are] at the door, and they shall carry thee out.

World English Bible (WEB)

But Peter asked her, “How is it that you have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And Peter said unto her, `How was it agreed by you, to tempt the Spirit of the Lord? lo, the feet of those who did bury thy husband `are’ at the door, and they shall carry thee forth;’

அப்போஸ்தலர் 5:9 in English

paethuru Avalai Nnokki: Karththarutaiya Aaviyaich Sothikkiratharku Neengal Orumanappattathenna? Itho, Un Purushanai Adakkampannnninavarkalutaiya Kaalkal Vaasarpatiyilae Vanthirukkirathu, Unnaiyum Veliyae Konndupovaarkal Entan.


Read Full Chapter : Acts 5