தமிழ்

Acts 5:8 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:8
பேதுரு அவளை நோக்கி: நிலத்தை இவ்வளவுக்குத்தானா விற்றீர்கள், எனக்குச் சொல் என்றான். அவள்: ஆம், இவ்வளவுக்குத்தான் என்றாள்.

Acts 5:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.

American Standard Version (ASV)

And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much. And she said, Yea, for so much.

Bible in Basic English (BBE)

And Peter said to her, Give me an answer: was this amount of money the price of the land? And she said, Yes, it was.

Darby English Bible (DBY)

And Peter answered her, Tell me if ye gave the estate for so much? And she said, Yes, for so much.

World English Bible (WEB)

Peter answered her, “Tell me whether you sold the land for so much.” She said, “Yes, for so much.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and Peter answered her, `Tell me if for so much ye sold the place;’ and she said, `Yes, for so much.’

அப்போஸ்தலர் 5:8 in English

paethuru Avalai Nnokki: Nilaththai Ivvalavukkuththaanaa Vittaீrkal, Enakkuch Sol Entan. Aval: Aam, Ivvalavukkuththaan Ental.


Read Full Chapter : Acts 5