தமிழ்

Acts 5:26 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:26
உடனே சேனைத்தலைவன் சேவகரோடேகூடப் போய், ஜனங்கள் கல்லெறிவார்கள் என்று பயந்ததினால், பலவந்தம்பண்ணாமல் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுவந்தான்.

Acts 5:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.

American Standard Version (ASV)

Then went the captain with the officers, and brought them, `but’ without violence; for they feared the people, lest they should be stoned.

Bible in Basic English (BBE)

Then the captain and some of the police went and took them, but not violently, for fear that they might be stoned by the people.

Darby English Bible (DBY)

Then the captain, having gone with the officers, brought them, not with violence, for they feared the people, lest they should be stoned.

World English Bible (WEB)

Then the captain went with the officers, and brought them without violence, for they were afraid that the people might stone them.

Young’s Literal Translation (YLT)

then the magistrate having gone away with officers, brought them without violence, for they were fearing the people, lest they should be stoned;

அப்போஸ்தலர் 5:26 in English

udanae Senaiththalaivan Sevakarotaekoodap Poy, Janangal Kallerivaarkal Entu Payanthathinaal, Palavanthampannnnaamal Avarkalai Alaiththukkonnduvanthaan.


Read Full Chapter : Acts 5