தமிழ்

Acts 5:14 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:14
திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் விசுவாசமுள்ளவர்களாகிக் கர்த்தரிடத்தில் அதிகமதிகமாய்ச் சேர்க்கப்பட்டார்கள்.

Acts 5:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)

American Standard Version (ASV)

and believers were the more added to the Lord, multitudes both of them and women;

Bible in Basic English (BBE)

And a great number of men and women had faith, and were joined to the Lord;

Darby English Bible (DBY)

and believers were more than ever added to the Lord, multitudes both of men and women;)

World English Bible (WEB)

More believers were added to the Lord, multitudes of both men and women.

Young’s Literal Translation (YLT)

(and the more were believers added to the Lord, multitudes both of men and women,)

அப்போஸ்தலர் 5:14 in English

thiralaana Purusharkalum Sthireekalum Visuvaasamullavarkalaakik Karththaridaththil Athikamathikamaaych Serkkappattarkal.


Read Full Chapter : Acts 5