தமிழ்

Psalm 95:8 in Tamil

சங்கீதம் 95:8
இன்று அவருடைய சத்தத்தைக் கேட்பீர்களாகில், வனாந்தரத்தில் கோபம் மூட்டினபோதும் சோதனை நாளிலும் நடந்ததுபோல உங்கள் இருதயத்தைக் கடினப்படுத்தாதேயுங்கள்.

Psalm 95:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness:

American Standard Version (ASV)

Harden not your heart, as at Meribah, As in the day of Massah in the wilderness;

Bible in Basic English (BBE)

Let not your hearts be hard, as at Meribah, as in the day of Massah in the waste land;

Darby English Bible (DBY)

Harden not your heart, as at Meribah, as [in] the day of Massah, in the wilderness;

World English Bible (WEB)

Don’t harden your heart, as at Meribah, As in the day of Massah in the wilderness,

Young’s Literal Translation (YLT)

Harden not your heart as `in’ Meribah, As `in’ the day of Massah in the wilderness,

சங்கீதம் 95:8 in English

intu Avarutaiya Saththaththaik Kaetpeerkalaakil, Vanaantharaththil Kopam Moottinapothum Sothanai Naalilum Nadanthathupola Ungal Iruthayaththaik Katinappaduththaathaeyungal.


Read Full Chapter : Psalm 95