தமிழ்

Acts 22:15 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 22:15
நீ கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் குறித்துச் சகல மனுஷருக்குமுன்பாக அவருக்குச் சாட்சியாயிருப்பாய்.

Acts 22:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard.

American Standard Version (ASV)

For thou shalt be a witness for him unto all men of what thou hast seen and heard.

Bible in Basic English (BBE)

For you will be a witness for him to all men of what you have seen and of what has come to your ears.

Darby English Bible (DBY)

for thou shalt be a witness for him to all men of what thou hast seen and heard.

World English Bible (WEB)

For you will be a witness for him to all men of what you have seen and heard.

Young’s Literal Translation (YLT)

because thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard;

அப்போஸ்தலர் 22:15 in English

nee Kanndavaikalaiyum Kaettavaikalaiyum Kuriththuch Sakala Manusharukkumunpaaka Avarukkuch Saatchiyaayiruppaay.


Read Full Chapter : Acts 22