தமிழ்

Acts 26:16 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 26:16
இப்பொழுது நீ எழுந்து, காலுன்றி நில். நீ கண்டவைகளையும் நான் உனக்குத் தரிசனமாகிக் காண்பிக்கப்போகிறவைகளையும் குறித்து உன்னை ஊழியக்காரனாகவும் சாட்சியாகவும் ஏற்படுத்துகிறதற்காக உனக்குத் தரிசனமானேன்.

Acts 26:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;

American Standard Version (ASV)

But arise, and stand upon thy feet: for to this end have I appeared unto thee, to appoint thee a minister and a witness both of the things wherein thou hast seen me, and of the things wherein I will appear unto thee;

Bible in Basic English (BBE)

But get up on your feet: for I have come to you for this purpose, to make you a servant and a witness of the things in which you have seen me, and of those in which you will see me;

Darby English Bible (DBY)

but rise up and stand on thy feet; for, for this purpose have I appeared to thee, to appoint thee to be a servant and a witness both of what thou hast seen, and of what I shall appear to thee in,

World English Bible (WEB)

But arise, and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose: to appoint you a servant and a witness both of the things which you have seen, and of the things which I will reveal to you;

Young’s Literal Translation (YLT)

but rise, and stand upon thy feet, for for this I appeared to thee, to appoint thee an officer and a witness both of the things thou didst see, and of the things `in which’ I will appear to thee,

அப்போஸ்தலர் 26:16 in English

ippoluthu Nee Elunthu, Kaalunti Nil. Nee Kanndavaikalaiyum Naan Unakkuth Tharisanamaakik Kaannpikkappokiravaikalaiyum Kuriththu Unnai Ooliyakkaaranaakavum Saatchiyaakavum Aerpaduththukiratharkaaka Unakkuth Tharisanamaanaen.


Read Full Chapter : Acts 26