Full Screen தமிழ் ?
   🏠  Lyrics  Chords  Bible 

Acts 26:15 in Tamil

Home » Bible » Acts » Acts 26 » Acts 26:15

அப்போஸ்தலர் 26:15
அப்பொழுது நான்: ஆண்டவரே, நீர் யார் என்றேன். அதற்கு அவர்: நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே.


அப்போஸ்தலர் 26:15 in English

appoluthu Naan: Aanndavarae, Neer Yaar Enten. Atharku Avar: Nee Thunpappaduththukira Yesu Naanae.


Tags அப்பொழுது நான் ஆண்டவரே நீர் யார் என்றேன் அதற்கு அவர் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே
Acts 26:15 in Tamil Concordance Acts 26:15 in Tamil Interlinear

Read Full Chapter : Acts 26