தமிழ்

Acts 26:18 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 26:18
அவர்கள் என்னைப் பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பாவமன்னிப்பையும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய சுதந்தரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, அவர்கள் இருளைவிட்டு ஒளியினிடத்திற்கும், சாத்தானுடைய அதிகாரத்தைவிட்டு தேவனிடத்திற்கும் திரும்பும்படிக்கு நீ அவர்களுடைய கண்களைத் திறக்கும்பொருட்டு, இப்பொழுது உன்னை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்புகிறேன் என்றார்.

Acts 26:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

American Standard Version (ASV)

to open their eyes, that they may turn from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive remission of sins and an inheritance among them that are sanctified by faith in me.

Bible in Basic English (BBE)

To make their eyes open, turning them from the dark to the light, and from the power of Satan to God, so that they may have forgiveness of sins and a heritage among those who are made holy by faith in me.

Darby English Bible (DBY)

to open their eyes, that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive remission of sins and inheritance among them that are sanctified by faith in me.

World English Bible (WEB)

to open their eyes, that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive remission of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me.’

Young’s Literal Translation (YLT)

to open their eyes, to turn `them’ from darkness to light, and `from’ the authority of the Adversary unto God, for their receiving forgiveness of sins, and a lot among those having been sanctified, by faith that `is’ toward me.

அப்போஸ்தலர் 26:18 in English

avarkal Ennaip Pattum Visuvaasaththinaalae Paavamannippaiyum Parisuththamaakkappattavarkalukkuriya Suthantharaththaiyum Pettukkollumpatiyaaka, Avarkal Irulaivittu Oliyinidaththirkum, Saaththaanutaiya Athikaaraththaivittu Thaevanidaththirkum Thirumpumpatikku Nee Avarkalutaiya Kannkalaith Thirakkumporuttu, Ippoluthu Unnai Avarkalidaththirku Anuppukiraen Entar.


Read Full Chapter : Acts 26