தமிழ்

John 8:12 in Tamil

யோவான் 8:12
மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி: நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன், என்னைப் பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார்.

John 8:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

American Standard Version (ASV)

Again therefore Jesus spake unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in the darkness, but shall have the light of life.

Bible in Basic English (BBE)

Then again Jesus said to them, I am the light of the world; he who comes with me will not be walking in the dark but will have the light of life.

Darby English Bible (DBY)

Again therefore Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world; he that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

World English Bible (WEB)

Again, therefore, Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Again, therefore, Jesus spake to them, saying, `I am the light of the world; he who is following me shall not walk in the darkness, but he shall have the light of the life.’

யோவான் 8:12 in English

marupatiyum Yesu Janangalai Nnokki: Naan Ulakaththirku Oliyaayirukkiraen, Ennaip Pinpattukiravan Irulilae Nadavaamal Jeevaoliyai Atainthiruppaan Entar.


Read Full Chapter : John 8