தமிழ்

John 8:56 in Tamil

யோவான் 8:56
உங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாம் என்னுடைய நாளைக் காண ஆசையாயிருந்தான்; கண்டு களிகூர்ந்தான் என்றார்.

John 8:56 in Other Translations

King James Version (KJV)

Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

American Standard Version (ASV)

Your father Abraham rejoiced to see my day; and he saw it, and was glad.

Bible in Basic English (BBE)

Your father Abraham was full of joy at the hope of seeing my day: he saw it and was glad.

Darby English Bible (DBY)

Your father Abraham exulted in that he should see my day, and he saw and rejoiced.

World English Bible (WEB)

Your father Abraham rejoiced to see my day. He saw it, and was glad.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Abraham, your father, was glad that he might see my day; and he saw, and did rejoice.’

யோவான் 8:56 in English

ungal Pithaavaakiya Aapirakaam Ennutaiya Naalaik Kaana Aasaiyaayirunthaan; Kanndu Kalikoornthaan Entar.


Read Full Chapter : John 8