தமிழ்

John 8:24 in Tamil

யோவான் 8:24
ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் பாவங்களில் சாவீர்கள் என்று உங்களுக்குச் சொன்னேன்; நானே அவர் என்று நீங்கள் விசுவாசியாவிட்டால் உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள் என்றார்.

John 8:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.

American Standard Version (ASV)

I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for except ye believe that I am `he’, ye shall die in your sins.

Bible in Basic English (BBE)

For this reason I said to you that death will overtake you in your sins: for if you have not faith that I am he, death will come to you while you are in your sins.

Darby English Bible (DBY)

I said therefore to you, that ye shall die in your sins; for unless ye shall believe that I am [he], ye shall die in your sins.

World English Bible (WEB)

I said therefore to you that you will die in your sins; for unless you believe that I am he, you will die in your sins.”

Young’s Literal Translation (YLT)

I said, therefore, to you, that ye shall die in your sins, for if ye may not believe that I am `he’, ye shall die in your sins.’

யோவான் 8:24 in English

aakaiyaal Neengal Ungal Paavangalil Saaveerkal Entu Ungalukkuch Sonnaen; Naanae Avar Entu Neengal Visuvaasiyaavittal Ungal Paavangalilae Saaveerkal Entar.


Read Full Chapter : John 8