தமிழ்

John 8:15 in Tamil

யோவான் 8:15
நீங்கள் மாம்சத்துச்கேற்றபடி நியாயந்தீர்க்கிறீர்கள், நான் ஒருவனையும் நியாயந்தீர்க்கிறதில்லை;

John 8:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Ye judge after the flesh; I judge no man.

American Standard Version (ASV)

Ye judge after the flesh; I judge no man.

Bible in Basic English (BBE)

You are judging from what you see; I am judging no man.

Darby English Bible (DBY)

Ye judge according to the flesh, I judge no one.

World English Bible (WEB)

You judge according to the flesh. I judge no one.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Ye according to the flesh do judge; I do not judge any one,

யோவான் 8:15 in English

neengal Maamsaththuchkaettapati Niyaayantheerkkireerkal, Naan Oruvanaiyum Niyaayantheerkkirathillai;


Read Full Chapter : John 8