தமிழ்

John 7:24 in Tamil

யோவான் 7:24
தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செய்யாமல், நீதியின்படி தீர்ப்புசெய்யுங்கள் என்றார்.

John 7:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.

American Standard Version (ASV)

Judge not according to appearance, but judge righteous judgment.

Bible in Basic English (BBE)

Let not your decisions be based on what you see, but on righteousness.

Darby English Bible (DBY)

Judge not according to sight, but judge righteous judgment.

World English Bible (WEB)

Don’t judge according to appearance, but judge righteous judgment.”

Young’s Literal Translation (YLT)

judge not according to appearance, but the righteous judgment judge.’

யோவான் 7:24 in English

thottaththinpati Theerppu Seyyaamal, Neethiyinpati Theerppuseyyungal Entar.


Read Full Chapter : John 7