தமிழ்

Isaiah 11:3 in Tamil

ஏசாயா 11:3
கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் அவருக்கு உகந்த வாசனையாயிருக்கும்; அவர் தமது கண் கண்டபடி நியாயந்தீர்க்காமலும், தமது காது கேட்டபடி தீர்ப்புச்செய்யாமலும்,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 11:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And shall make him of quick understanding in the fear of the LORD: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears:

American Standard Version (ASV)

And his delight shall be in the fear of Jehovah; and he shall not judge after the sight of his eyes, neither decide after the hearing of his ears;

Bible in Basic English (BBE)

And he will not be guided in his judging by what he sees, or give decisions by the hearing of his ears:

Darby English Bible (DBY)

And his delight will be in the fear of Jehovah; and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears;

World English Bible (WEB)

His delight shall be in the fear of Yahweh; and he shall not judge after the sight of his eyes, neither decide after the hearing of his ears;

Young’s Literal Translation (YLT)

To refresh him in the fear of Jehovah, And by the sight of his eyes he judgeth not, Nor by the hearing of his ears decideth.

ஏசாயா 11:3 in English

karththarukkup Payappaduthal Avarukku Ukantha Vaasanaiyaayirukkum; Avar Thamathu Kann Kanndapati Niyaayantheerkkaamalum, Thamathu Kaathu Kaettapati Theerppuchcheyyaamalum,


Read Full Chapter : Isaiah 11