தமிழ்

1 Kings 3:28 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 3:28
ராஜா தீர்த்த இந்த நியாயத்தை இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு, நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு தேவன் அருளின ஞானம் ராஜாவுக்கு உண்டென்று கண்டு, அவனுக்குப் பயந்தார்கள்.

1 Kings 3:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

And all Israel heard of the judgment which the king had judged; and they feared the king: for they saw that the wisdom of God was in him, to do judgment.

American Standard Version (ASV)

And all Israel heard of the judgment which the king had judged; and they feared the king: for they saw that the wisdom of God was in him, to do justice.

Bible in Basic English (BBE)

And news of this decision which the king had made went through all Israel; and they had fear of the king, for they saw that the wisdom of God was in him to give decisions.

Darby English Bible (DBY)

And all Israel heard of the judgment which the king had judged; and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him, to do justice.

Webster’s Bible (WBT)

And all Israel heard of the judgment which the king had judged; and they feared the king: for they saw that the wisdom of God was in him, to do judgment.

World English Bible (WEB)

All Israel heard of the judgment which the king had judged; and they feared the king: for they saw that the wisdom of God was in him, to do justice.

Young’s Literal Translation (YLT)

And all Israel hear of the judgment that the king hath judged, and fear because of the king, for they have seen that the wisdom of God `is’ in his heart, to do judgment.

1 இராஜாக்கள் 3:28 in English

raajaa Theerththa Intha Niyaayaththai Isravaelar Ellaarum Kaelvippattu, Niyaayam Visaarikkiratharku Thaevan Arulina Njaanam Raajaavukku Unndentu Kanndu, Avanukkup Payanthaarkal.


Read Full Chapter : 1 Kings 3