தமிழ்

1 Chronicles 29:24 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:24
சகல பிரபுக்களும் பராக்கிரமசாலிகளும் தாவீது ராஜாவினுடைய சகல குமாரருங்கூட ராஜாவாகிய சாலொமோனுக்கு அடங்கியிருந்தார்கள்.

1 Chronicles 29:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And all the princes, and the mighty men, and all the sons likewise of king David, submitted themselves unto Solomon the king.

American Standard Version (ASV)

And all the princes, and the mighty men, and all the sons likewise of king David, submitted themselves unto Solomon the king.

Bible in Basic English (BBE)

And all the chiefs and the men of war and all the sons of King David put themselves under the authority of Solomon the king.

Darby English Bible (DBY)

And all the princes, and the mighty men, and all the sons likewise of king David, submitted themselves to Solomon the king.

Webster’s Bible (WBT)

And all the princes, and the mighty men, and all the sons likewise of king David, submitted themselves to Solomon the king.

World English Bible (WEB)

All the princes, the mighty men, and also all of the sons of king David submitted themselves to Solomon the king.

Young’s Literal Translation (YLT)

and all the heads, and the mighty men, and also all the sons of king David have given a hand under Solomon the king;

1 நாளாகமம் 29:24 in English

sakala Pirapukkalum Paraakkiramasaalikalum Thaaveethu Raajaavinutaiya Sakala Kumaararungaூda Raajaavaakiya Saalomonukku Adangiyirunthaarkal.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29