தமிழ்

Genesis 24:2 in Tamil

ஆதியாகமம் 24:2
அப்பொழுது ஆபிரகாம் தன் வீட்டிலுள்ளவர்களில் வயதில் மூத்தவனும், தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் அதிகாரியுமாகிய தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி:

Genesis 24:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:

American Standard Version (ASV)

And Abraham said unto his servant, the elder of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh.

Bible in Basic English (BBE)

And Abraham said to his chief servant, the manager of all his property, Come now, put your hand under my leg:

Darby English Bible (DBY)

And Abraham said to his servant, the eldest of his house, who ruled over all that he had, Put thy hand, I pray thee, under my thigh,

Webster’s Bible (WBT)

And Abraham said to his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:

World English Bible (WEB)

Abraham said to his servant, the elder of his house, who ruled over all that he had, “Please put your hand under my thigh.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Abraham saith unto his servant, the eldest of his house, who is ruling over all that he hath, `Put, I pray thee, thy hand under my thigh,

ஆதியாகமம் 24:2 in English

appoluthu Aapirakaam Than Veettilullavarkalil Vayathil Mooththavanum, Thanakku Unndaana Ellaavattirkum Athikaariyumaakiya Than Ooliyakkaaranai Nnokki:


Read Full Chapter : Genesis 24