தமிழ்

Genesis 15:2 in Tamil

ஆதியாகமம் 15:2
அதற்கு ஆபிராம்: கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, அடியேனுக்கு என்ன தருவீர்? நான் பிள்ளையில்லாமல் இருக்கிறேனே; தமஸ்கு ஊரானாகிய இந்த எலியேசர் என் வீட்டு விசாரணைக் கர்த்தனாய் இருக்கிறானே என்றான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Genesis 15:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Abram said, LORD God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?

American Standard Version (ASV)

And Abram said, O Lord Jehovah, what wilt thou give me, seeing I go childless, and he that shall be possessor of my house is Eliezer of Damascus?

Bible in Basic English (BBE)

And Abram said, What will you give me? for I have no child and this Eliezer of Damascus will have all my wealth after me.

Darby English Bible (DBY)

And Abram said, Lord Jehovah, what wilt thou give me? seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus.

Webster’s Bible (WBT)

And Abram said, Lord GOD, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?

World English Bible (WEB)

Abram said, “Lord Yahweh, what will you give me, seeing I go childless, and he who will inherit my estate is Eliezer of Damascus?”

Young’s Literal Translation (YLT)

And Abram saith, `Lord Jehovah, what dost Thou give to me, and I am going childless? and an acquired son in my house is Demmesek Eliezer.’

ஆதியாகமம் 15:2 in English

atharku Aapiraam: Karththaraakiya Aanndavarae, Atiyaenukku Enna Tharuveer? Naan Pillaiyillaamal Irukkiraenae; Thamasku Ooraanaakiya Intha Eliyaesar En Veettu Visaarannaik Karththanaay Irukkiraanae Entan.


Read Full Chapter : Genesis 15