தமிழ்

Genesis 15:1 in Tamil

ஆதியாகமம் 15:1
இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின்பு, கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிராமுக்குத் தரிசனத்திலே உண்டாகி, அவர்; ஆபிராமே, நீ பயப்படாதே; நான் உனக்குக் கேடகமும், உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன் என்றார்.


ஆதியாகமம் 15:1 in English

inthak Kaariyangal Nadanthapinpu, Karththarutaiya Vaarththai Aapiraamukkuth Tharisanaththilae Unndaaki, Avar; Aapiraamae, Nee Payappadaathae; Naan Unakkuk Kaedakamum, Unakku Makaa Periya Palanumaayirukkiraen Entar.


Read Full Chapter : Genesis 15