தமிழ்

Genesis 15:7 in Tamil

ஆதியாகமம் 15:7
பின்னும் அவர் அவனை நோக்கி: இந்தத் தேசத்தை உனக்குச் சுதந்தரமாகக் கொடுக்கும்பொருட்டு, உன்னை ஊர் என்கிற கல்தேயருடைய பட்டணத்திலிருந்து அழைத்து வந்த கர்த்தர் நானே என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Genesis 15:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said unto him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.

American Standard Version (ASV)

And he said unto him, I am Jehovah that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.

Bible in Basic English (BBE)

And he said to him, I am the Lord, who took you from Ur of the Chaldees, to give you this land for your heritage.

Darby English Bible (DBY)

And he said to him, I am Jehovah who brought thee out of Ur of the Chaldeans, to give thee this land to possess it.

Webster’s Bible (WBT)

And he said to him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.

World English Bible (WEB)

He said to him, “I am Yahweh who brought you out of Ur of the Chaldees, to give you this land to inherit it.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And He saith unto him, `I `am’ Jehovah who brought thee out from Ur of the Chaldees, to give to thee this land to possess it;’

ஆதியாகமம் 15:7 in English

pinnum Avar Avanai Nnokki: Inthath Thaesaththai Unakkuch Suthantharamaakak Kodukkumporuttu, Unnai Oor Enkira Kalthaeyarutaiya Pattanaththilirunthu Alaiththu Vantha Karththar Naanae Entar.


Read Full Chapter : Genesis 15