தமிழ்

Genesis 15:4 in Tamil

ஆதியாகமம் 15:4
அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி: இவன் உனக்குச் சுதந்தரவாளியல்ல, உன் கர்ப்பப்பிறப்பாயிருப்பவனே உனக்குச் சுதந்தரவாளியாவான் என்று சொல்லி,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Genesis 15:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.

American Standard Version (ASV)

And, behold, the word of Jehovah came unto him, saying, This man shall not be thine heir; But he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.

Bible in Basic English (BBE)

Then said the Lord, This man will not get the heritage, but a son of your body will have your property after you.

Darby English Bible (DBY)

And behold, the word of Jehovah [came] to him, saying, This shall not be thine heir, but he that will come forth out of thy body shall be thine heir.

Webster’s Bible (WBT)

And behold, the word of the LORD came to him, saying, This shall not be thy heir; but he that shall come forth out of thy own bowels shall be thy heir.

World English Bible (WEB)

Behold, the word of Yahweh came to him, saying, “This man will not be your heir, but he who will come forth out of your own body will be your heir.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And lo, the word of Jehovah `is’ unto him, saying, `This `one’ doth not heir thee; but he who cometh out from thy bowels, he doth heir thee;’

ஆதியாகமம் 15:4 in English

appoluthu Karththarutaiya Vaarththai Avanukku Unndaaki: Ivan Unakkuch Suthantharavaaliyalla, Un Karppappirappaayiruppavanae Unakkuch Suthantharavaaliyaavaan Entu Solli,


Read Full Chapter : Genesis 15