தமிழ்

Genesis 15:5 in Tamil

ஆதியாகமம் 15:5
அவர் அவனை வெளியே அழைத்து: நீ வானத்தை அண்ணாந்து பார், நட்சத்திரங்களை எண்ண உன்னாலே கூடுமானால், அவைகளை எண்ணு என்று சொல்லி; பின்பு அவனை நோக்கி: உன் சந்ததி இவ்வண்ணமாய் இருக்கும் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Genesis 15:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.

American Standard Version (ASV)

And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and number the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.

Bible in Basic English (BBE)

And he took him out into the open air, and said to him, Let your eyes be lifted to heaven, and see if the stars may be numbered; even so will your seed be.

Darby English Bible (DBY)

And he led him out, and said, Look now toward the heavens, and number the stars, if thou be able to number them. And he said to him, So shall thy seed be!

Webster’s Bible (WBT)

And he brought him forth abroad, and said, Look now towards heaven, and tell the stars, if thou art able to number them: and he said to him, So shall thy seed be.

World English Bible (WEB)

Yahweh brought him outside, and said, “Look now toward the sky, and count the stars, if you are able to count them.” He said to Abram, “So shall your seed be.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and He bringeth him out without, and saith, `Look attentively, I pray thee, towards the heavens, and count the stars, if thou art able to count them;’ and He saith to him, `Thus is thy seed.’

ஆதியாகமம் 15:5 in English

avar Avanai Veliyae Alaiththu: Nee Vaanaththai Annnnaanthu Paar, Natchaththirangalai Ennna Unnaalae Koodumaanaal, Avaikalai Ennnu Entu Solli; Pinpu Avanai Nnokki: Un Santhathi Ivvannnamaay Irukkum Entar.


Read Full Chapter : Genesis 15