தமிழ்

Genesis 15:13 in Tamil

ஆதியாகமம் 15:13
அப்பொழுது அவர் ஆபிராமை நோக்கி: உன் சந்ததியார் தங்களுடையதல்லாத அந்நிய தேசத்திலே பரதேசிகளாயிருந்து, அத்தேசத்தாரைச் சேவிப்பார்கள் என்றும், அவர்களால் நானூறு வருஷம் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்றும், நீ நிச்சயமாய் அறியՠύகடவாய்.

Genesis 15:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;

American Standard Version (ASV)

And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be sojourners in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;

Bible in Basic English (BBE)

And he said to Abram, Truly, your seed will be living in a land which is not theirs, as servants to a people who will be cruel to them for four hundred years;

Darby English Bible (DBY)

And he said to Abram, Know assuredly that thy seed will be a sojourner in a land [that is] not theirs, and they shall serve them; and they shall afflict them four hundred years.

Webster’s Bible (WBT)

And he said to Abram, Know certainly that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;

World English Bible (WEB)

He said to Abram, “Know for sure that your seed will live as foreigners in a land that is not theirs, and will serve them. They will afflict them four hundred years.

Young’s Literal Translation (YLT)

and He saith to Abram, `knowing — know that thy seed is a sojourner in a land not theirs, and they have served them, and they have afflicted them four hundred years,

ஆதியாகமம் 15:13 in English

appoluthu Avar Aapiraamai Nnokki: Un Santhathiyaar Thangalutaiyathallaatha Anniya Thaesaththilae Parathaesikalaayirunthu, Aththaesaththaaraich Sevippaarkal Entum, Avarkalaal Naanootru Varusham Upaththiravappaduvaarkal Entum, Nee Nichchayamaay Ariyaՠύkadavaay.


Read Full Chapter : Genesis 15