தமிழ்

Genesis 15:21 in Tamil

ஆதியாகமம் 15:21
எமோரியரும், கானானியரும், கிர்காசியரும், எபூசியரும் என்பவர்கள் இருக்கிறதுமான இந்தத் தேசத்தை உன் சந்ததிக்குக் கொடுத்தேன் என்றார்.

Genesis 15:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.

American Standard Version (ASV)

and the Amorite, and the Canaanite, and the Girgashite, and the Jebusite.

Bible in Basic English (BBE)

And the Amorite, and the Canaanite, and the Girgashite, and the Jebusite.

Darby English Bible (DBY)

and the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.

Webster’s Bible (WBT)

And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.

World English Bible (WEB)

the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and the Amorite, and the Canaanite, and the Girgashite, and the Jebusite.’

ஆதியாகமம் 15:21 in English

emoriyarum, Kaanaaniyarum, Kirkaasiyarum, Epoosiyarum Enpavarkal Irukkirathumaana Inthath Thaesaththai Un Santhathikkuk Koduththaen Entar.


Read Full Chapter : Genesis 15