தமிழ்

Isaiah 41:14 in Tamil

ஏசாயா 41:14
யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறுகூட்டமே, பயப்படாதே; நான் உனக்குத் துணைநிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருமாகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார்.

Isaiah 41:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Fear not, thou worm Jacob, and ye men of Israel; I will help thee, saith the LORD, and thy redeemer, the Holy One of Israel.

American Standard Version (ASV)

Fear not, thou worm Jacob, and ye men of Israel; I will help thee, saith Jehovah, and thy Redeemer is the Holy One of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

Have no fear, you worm Jacob, and you men of Israel; I will be your helper, says the Lord, even he who takes up your cause, the Holy One of Israel.

Darby English Bible (DBY)

Fear not, thou worm Jacob, ye men of Israel; I will help thee, saith Jehovah, and thy Redeemer, the Holy One of Israel.

World English Bible (WEB)

Don’t be afraid, you worm Jacob, and you men of Israel; I will help you, says Yahweh, and your Redeemer is the Holy One of Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

Fear not, O worm Jacob, ye men of Israel, I helped thee, an affirmation of Jehovah, Even thy redeemer, the Holy One of Israel.

ஏசாயா 41:14 in English

yaakkopu Ennum Poochchiyae, Isravaelin Sirukoottamae, Payappadaathae; Naan Unakkuth Thunnainirkiraen Entu Karththarum Isravaelin Parisuththarumaakiya Un Meetpar Uraikkiraar.


Read Full Chapter : Isaiah 41