தமிழ்

Isaiah 54:5 in Tamil

ஏசாயா 54:5
உன் சிருஷ்டிகரே உன் நாயகர்; சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம்; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் மீட்பர், அவர் சர்வபூமியின் தேவன் என்னப்படுவார்.

Isaiah 54:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For thy Maker is thine husband; the LORD of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The God of the whole earth shall he be called.

American Standard Version (ASV)

For thy Maker is thy husband; Jehovah of hosts is his name: and the Holy One of Israel is thy Redeemer; the God of the whole earth shall he be called.

Bible in Basic English (BBE)

For your Maker is your husband; the Lord of armies is his name: and the Holy One of Israel is he who takes up your cause; he will be named the God of all the earth.

Darby English Bible (DBY)

For thy Maker is thy husband: Jehovah of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel: the God of the whole earth shall he be called.

World English Bible (WEB)

For your Maker is your husband; Yahweh of Hosts is his name: and the Holy One of Israel is your Redeemer; the God of the whole earth shall he be called.

Young’s Literal Translation (YLT)

For thy Maker `is’ thy husband, Jehovah of Hosts `is’ His name, And thy Redeemer `is’ the Holy One of Israel, `God of all the earth,’ He is called.

ஏசாயா 54:5 in English

un Sirushtikarae Un Naayakar; Senaikalin Karththar Enpathu Avarutaiya Naamam; Isravaelin Parisuththar Un Meetpar, Avar Sarvapoomiyin Thaevan Ennappaduvaar.


Read Full Chapter : Isaiah 54