தமிழ்

Luke 1:32 in Tamil

லூக்கா 1:32
அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்னப்படுவார்; கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்குக் கொடுப்பார்.

Luke 1:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:

American Standard Version (ASV)

He shall be great, and shall be called the Son of the Most High: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:

Bible in Basic English (BBE)

He will be great, and will be named the Son of the Most High: and the Lord God will give him the kingdom of David, his father:

Darby English Bible (DBY)

*He* shall be great, and shall be called Son of [the] Highest; and [the] Lord God shall give him the throne of David his father;

World English Bible (WEB)

He will be great, and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father, David,

Young’s Literal Translation (YLT)

he shall be great, and Son of the Highest he shall be called, and the Lord God shall give him the throne of David his father,

லூக்கா 1:32 in English

avar Periyavaraayiruppaar, Unnathamaanavarutaiya Kumaaran Ennappaduvaar; Karththaraakiya Thaevan Avarutaiya Pithaavaakiya Thaaveethin Singaasanaththai Avarukkuk Koduppaar.


Read Full Chapter : Luke 1