தமிழ்

Jeremiah 33:15 in Tamil

எரேமியா 33:15
அந்நாட்களிலும் அக்காலத்திலும் தாவீதுக்கு நீதியின் கிளையை முளைக்கப்பண்ணுவேன்; அவர் பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார்.

Jeremiah 33:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

In those days, and at that time, will I cause the Branch of righteousness to grow up unto David; and he shall execute judgment and righteousness in the land.

American Standard Version (ASV)

In those days, and at that time, will I cause a Branch of righteousness to grow up unto David; and he shall execute justice and righteousness in the land.

Bible in Basic English (BBE)

In those days and at that time, I will let a Branch of righteousness come up for David; and he will be a judge in righteousness in the land.

Darby English Bible (DBY)

In those days, and at that time, will I cause a Branch of righteousness to grow up unto David; and he shall execute judgment and righteousness in the land.

World English Bible (WEB)

In those days, and at that time, will I cause a Branch of righteousness to grow up to David; and he shall execute justice and righteousness in the land.

Young’s Literal Translation (YLT)

In those days, and at that time, I cause to shoot up to David a shoot of righteousness, And he hath done judgment and righteousness in the earth.

எரேமியா 33:15 in English

annaatkalilum Akkaalaththilum Thaaveethukku Neethiyin Kilaiyai Mulaikkappannnuvaen; Avar Poomiyilae Niyaayaththaiyum Neethiyaiyum Nadappippaar.


Read Full Chapter : Jeremiah 33